Zoals bij iedereen heeft het Coronavirus - sedert 13 maart 2020 – stevig ingehakt. Wij hopen dat we zo snel mogelijk volledig kunnen keren naar ons “normaal” leven.

We hebben besloten om de resterende voorstellingen van de afgebroken productie “Van de werf in ’t verderf” af te werken in maart 2022, nog steeds in zaal Forum. De verkochte kaarten blijven uiteraard geldig. Om de (her)nummering zo vlot mogelijk te laten verlopen wilden wij zoveel mogelijk de zalen doorplannen, zoals genummerd in 2020. Dat wil zeggen dat we willen proberen om te werken volgens het onderstaande schema:Voorstelling in 2020 Voorstel voor 2022
vrijdag 13 maart 2020 vrijdag 11 maart 2022
zaterdag 14 maart 2020 zaterdag 12 maart 2022
donderdag 19 maart 2020 donderdag 17 maart 2022
vrijdag 20 maart 2020 vrijdag 18 maart 2022
zaterdag 21 maart 2020 zaterdag 19 maart 2022
vrijdag 27 maart 2020 vrijdag 25 maart 2022
zaterdag 28 maart 2020 zaterdag 26 maart 2022

We beseffen dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar rekenen op jullie begrip. Ook voor ons was Corona een dramatische gebeurtenis. Daarom vragen we om voor hernummering contact op te nemen met de mensen bij wie jullie de kaarten aankochten. Zij zullen u graag met raad en daad bijstaan. Heeft u een, of enkele kaarten, op overschot, stellen we voor om in jullie vriendenkring eens rond te horen wie mee wil.

We kunnen – begrijpelijkerwijze – echter geen kaarten terugbetalen.

De leden van kaartverkopende verenigingen zouden het enorm op prijs stellen indien ze die info krijgen voor 15 november eerstkomend.

Groetjes,
Jan Van hee, Coördinator Slisseploeg vzw

Volg ook onze website en onze facebookpagina, voor alle verdere info
Slissefoon: 0471/128.001